• +421 948 111 767
  • objednavky@kamienkovy-koberec.sk
Page Banner

Aký druh kameňa pre kamenný koberec?

Aký druh kameňa pre kamenný koberec?
Kremeň, vápenec, mramor, žula ...

kamienkovy-koberec.sk | 2023-01-22 17:00:41

Ktorý druh kameňa je najlepší, najkrajší, najpevnejší?

Druhy vhodného kameňa pre kamienkový koberec

Mramory, vápence

Tento druh hornín má v ponuke kamienkov pre kamenné koberce najväčšie zastúpenie. Prevažne ide dovozové materiály, prevažne z Talianska, kde je dostatočne bohatá farebná rôznorodosť, ľahká dostupnosť vstupnej suroviny ako aj značné množstvo spracovateľov.
Mramory (vápence) síce nepatria k najtvrdším materiálom, ale pre bežné, ľahko až stredne zaťažované plochy v domácich podmienkach sú spoľahlivým riesením.

 Kremeň, kremenec

S týmto druhom kameňa sa v našich podmienkach stretnete najčastejšie, kedže sa jedná o domáci riečny kameň. Riečny kameň z domácich lomov, patrí k najlacnejším materiálom pre pokládku kamenných kobercov. Farebná rozmanitosť síce nieje ani zďaleka tak rozmanitá ako pri mramoroch, tento kameň oslový nielen svojou cenou, ale aj výbornými fyzikálnymi vlastnosťami (tvrdý, odolný). Pokiaľ teda uprednostníte skvelú cenu a húževnatosť kameňa, kremeň z našich ložísk môžete kľudne použíť aj pre plochy pojazdné autom, výsledná pevnosť kamenného koberca už len bude závisieť na kvalite použitej epoxidovej živice a kvalite prác.  

Žula, čadič, andezit

Horniny tiež vyskytujúce sa v našich končinách, žial len málo spracovateľov vie ponúknuť vhodné frakcie pre kamenné koberce. Všetky 3 uvedené sú veľmi tvrdé materiály a sú vhodné pre kamenný koberec.  Jediná nevýhoda je ich tažká dostupnosť.

 

Na čo si dať pozor pri kúpe kamienkov pre kamenný koberec?

V prvom rade by to mal byť overený zdroj kde nakúpite. Pri riečnom kamenive sa môžu na kamennom koberci vyskytnúť hrdzavé výkvety. Je to síce nepríjemné, pokiaľ váš koberec zostané fľakatý, naštastie je možné hrdzavé fliačky pomerne ľahko odstrániť pomocou zriedených kyselín (napr. HCl), alebo si za pár eur zakúpiť nejaký komerčný odhrdzovač.

Lepšie viditeľným defektom už pri kúpe kameňa je vysoká prašnosť, prípadne zahlinenie. Pokiaľ nemáte chuť si takýto kameň doma premývať, radšej takýto kameň nekupujte. Pokiaľ na spodu vrecka nájdete trošku prachu, nič sa nedeje.


Vlhkosť kameňa, často diskutovaná problematika. Vadí, nevadí, koľko je v poriadku? Jednoducho sa dá povedať, suchý je lepší, aj keď z pohľadu pevnosti máme epoxidy, ktorým mierna vlhkosť vôbec nevadí. V poslednom období sa objavujú živice s rôznym označením UV, UV plus a pod. Tento druh živíc zvyčajne býva na vlhkosť v kameni pomerne náchylná. Najcitlivejšie na vlhkosť kameňa sú pojivá na báze polyuretánov (polyaspartic). Čím viac je pojivo háklivé na vlkosť kameňa, tým viac je nutné aj optimalizovať podmienky pokládky kamenného koberca. Opatrný treba byť hlavne vo vonkajšom prostredí, kde je výsledné dielo ohrozené nečakaným dažďom alebo rosou. Ideálne je ak aspoň počas prvých 24hodín zhotovené dielo nedôjde do kontaktu s vodou.


Rôzna vlhkosť kamienkov môže pri určitých druhoch kameňa vytvoriť odtieňové rozdiely (fľaky, mapy). Pokiaľ je príčinou rôznych odtieňov vlhkosť v kameni, tieto sa zvyknú po dlhšom čase stratiť, avšak dôvodom môže byť, že kameň pochádza z rôznych časových úsekov ťažby.
Veľmi ojedinele sa narazí na nevysvetliteľný jav aj napriek tomu, že máte kameň suchý, z jednej šarže a predsa sa zjaví fliačik.
Každopádne ide o prírodný materiál, a preto drobné odchýlky v uniformite je potrebné tolerovať.