• +421 948 111 767
  • objednavky@kamienkovy-koberec.sk
Page Banner

Akú hrúbku kamenného koberca?

Akú hrúbku kamenného koberca?
Hrúbka vrstvy záleží od viacerých faktorov.

kamienkovy-koberec.sk | 2023-01-22 17:00:15

Hrúbku kamenného koberca určuje spôsob využitia plochy na ktorej je položený, ako aj veľkosť frakcie použitého kameniva.

Kamenný koberec v interiéri

Pokiaľ budeme zvažovať bežnú plochu v interiéri (chodba, kuchyňa, obývačka, kúpeľňa ...), v takýchto priestorch bude postačovať hrúbka 8-10 mm. Do úvahy však treba brať aj frakciu kameňa, keďže napr. pri frakcii 4-8mm ťažko dosiahnete vrstvu 10mm takú, aby dostatočne prekryla podklad. Pre interiér doporučujeme frakcie do 5mm.

Kamenný koberec v exteriéri

Vo vonkajšom prostredí vznikajú najbežnejšie plochy s menšou záťažou (pochôdzne), alebo plochy pojazné autom.

a./ pochôdzne plochy sú najbežnejším riešením, kde pri rovnom podklade postačuje zhotoviť kamenný koberec vo vrstve 14-15mm.

b./ pojazdné plochy zaťažované osobným autom sa zhotovujú v hrúbke vrstvy 20mm a viac. Pri takto zaťažených plochách treba zvážiť aj intenzitu využívania a poradiť sa pri výbere kameňa, prípadne prispôsobiť skladbu kamenného koberca (vačšia hrúbka, spevnenie vrchnej vrstvy a pod.)