• +421 948 111 767
  • objednavky@kamienkovy-koberec.sk
Page Banner

Kamenný koberec svojpomocne.

Kamenný koberec svojpomocne.
Musí pokládku kamenné koberca robiť špecializovaná firma?

kamienkovy-koberec.sk | 2018-08-24 12:30:12

Z praxe sa nám osvedčilo pravidlo, že šikovný pán domáci je lepší ako premúdrelý murár.

Pokládka kamenného koberca má svoje špecifiká, avšak nieje to žiadna raketová technológia. Zhotovenie kamenného koberca má svoje základné špecifiká, ktoré sú v podstate jednoduché a pritom kľúčové. Hlavne sa to týka dlhej životnosti kamienkového koberca.
Kamenný koberec treba vnímať ako dekoračnú vrstvu, tj. táto relatíne tenučká vrstva kamienkov potrebuje dobre pripravený a stabilný podklad.
Preto treba príprave podkladu venovať aj náležitú pozornosť.

1. Príprava podkladu pod kamenný koberec

Starší, uležaný betón je často lepší ako úplne nový. Staršie betóny sú dobre usadené, povrch je obrúsený chodením, malé prasklinky uvolnili tlak kde bolo treba. Staršie zdravé betóny zvyčajne stačí zľahka prebrúsiť, prípadne vystriekať silnou "vapkou" a betón je pripravený.
Úplne nové betónové plochy môžu ešte sadať, mierne praskať, častým javom je na povrchu tzv. cementové mlieko ktoré treba odstrániť. Nikdy nezabudnite betónové plochy dilatovať, čím sa vyhnete neplánovaným prasklinám v betóne a následne aj v kamennom koberci.
Poctivá príprava podkladu sa vám určite vráti a kamenný koberec sa po čase neodlepí od podkladu.

  1. podklad dobre očistite (machy, oleje, cementové mlieko)
  2. dobre poslúži silná vapka, oceľový kartáč na uhlovej brúske, veľké nerovnosi môžete odfrézovať
  3. po brúsení povrch dôkladne povysávajte
  4. malé priehlbiny nemusíte riešiť
  5. na vyrovnávanie veľkých jám použite špeciálne hmoty - NIKDY NIE STAVEBNÉ LEPIDLÁ (tzv. kléber)
  6.  veľké praskliny zošite - oceľové spony + plastbetón (zmes epoxidovej živice a jemného kremičitého piesku)

Zositie prasklin v betone pred pokladkou kamenneho koberca

Penetrácia podkladu pod kamenný koberec

Ide síce o ďalšiu nákladovú položku, ale penetrovať podklad pod kamenný koberec je v podstate nutnosť. V príncípe sa jedná o liatu epoxidovú podlahu a pod tieto plochy sa jednoznačne penetrovať musí. Čiže žiadna samopentrácia neexistuje, je to len obchodný klam firiem.
Na penetráciu sa používajú epoxidy s nižšou viskozitou, preto je práca s nimi pomerne jednoduchá a rýchla. Priemerná spotreba sa pohybuje od 0,2-0,5 kg/m². Spotreba je závislá od stavu podkladového betónu. Penetrácia sa robí zvyčajne deň pred plánovanou pokládkou, čím zabezpečíme, že povrch nemusíme opäť čistiť (vysávať a pod.).

2. Samotná pokládka a zhotovenie kamenného koberca

 A./ Príprava zmesi, miešanie jednotlivých zložiek
Z technického pohľadu ide o najdôležitejšiu časť. Aj keď ide o pomerne jednoduchú operáciu, práve tu vznikajú najčastejšie chyby, kedy si zhotoviteľ chce zjednodušiť prácu. Celková zmes je tvorená vzájomným pomerom jednotlivých zložiek (kameň + živica+tvrdidlo). Kameň býva zvyčajne balený po 20, 21 alebo 25kg vreckách. Epoxidy su zvyčajne dodávané ako celkové potrebné množstvo vzhľadom na dané množstvo kameňa.
Práve váženie a miešanie jednotlivých zložiek epoxidu býva kameň úrazu. Každý výrobca, dokonca každý konkrétny typ epoxidovej živice má predpísaný pomer miešania, preto si túto informáciu dôkladne prečítajte.
V príncípe platí, že najskôr je potrebné si pripraviť epoxidovú zmes, ktorá musí byť dôkladne premiešaná tj. zmiešaná zložka A + zložka B a až po dôkladnom premiešaní sa táto zmes pridáva do kameňa a premieša sa s ním. Nikdy nepridávajte zložku A a B do kameňa samostatne, kedže nemusí dôjsť k dokonalej reakcii živice s tužidlom.
Jednoduchým príncípom 3 minúty (miešnie AB zložky) + 3 minúty (AB zmes + kameň) pripravíte dobrú zmes kameniva s epoxidovým pojivom.
Kedže epoxid je hustejší ako voda, pri dávkovaní jednotlivých zložiek je najvhodnejšie váženie jednotlivých komponentov.
Ako príklad uvediem epoxid IC 6040, kde váhový pomer zložky A ku B je 63:37 (1,7 : 1), ale objemový pomer je 0,57 : 0,36 (1,58 : 1).

Množstvo epoxidovej zmesi vzhľadom na hmotnosť kameňa býva zvyčajne 1:20, tj. 1kg zmesi AB + 20kg kameňa (napr. 1,25kg spojiva / 25kg kameňa). Vzájomný pomer pojiva a kameniva je vhodné znížiť (pridať viac spojiva), pokiaľ je kamienok menšej frakcie.
Kamenny koberec svojpomocne
B./ Zhotovanie kamenného koberca, uhladenie povrchu
Dobre premiešanú zmes kameňa s pojivom vysypte na podklad, na hrubo roztiahnite do požadovanej hrúbky (cca. 15mm). Pre lepšiu presnosť si môžete pomôcť vodiacimi hranolčekmi, po ktorých materiál urovnáte do približne rovnakej vrstvy.
Následne stačí povrch uhladiť s primeraným tlakom. Náradie si priebežne čistíme s acetónom, očistené hladítko je vhodné ešte dodatočne utrieť suchou handrou, aby na povrchu nezostával acetónový film.
Určite nezabúdajte používať ochranné pracovné pomôcky, kedže sa jedná o pomerne agresívnu chémiu.
Pokiaľ ste všetko robili (najmä) miešali správne, kamenný koberec by mal vytvrdnúť do 24 hodín (pre pochôdzne plochy), plná zaťažiteľnosť je o 3-5 dní (pojazd autom). Samotné vytvrdzovanie je závislé od vonkajších teplôt, najmä pri nižších teplotách môže vytvrdzovanie trvať o niečo dlhšie. Samotná pokládka je doporučená pri teplotách nad 10C (vrátane nočných teplôt), maximálne teploty do 30C, pri vysokých teplotách si pripravujte len malé dávky (1bal.), ktoré viete rýchlo spracovať. 
Pri nižších teplotách je vhodné kameň aj živicu skladovať pred pokládkou v teple, pri vysokých teplotách sa snažte materiál držať v tieni.

 V prípade nejasností nás prosím kontaktujte, radi zodpovieme vaše otázky.